etusivu    |   yritys    |   palvelut    |   referenssit    |   ajatuksia    |   yhteystiedot    |   galleria in english

Muotoiluprosessi

Tuotteen muotoilu on työtä, jolle voidaan määritellä selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet.

Muotoilun tuloksia ja onnistumista voidaan arvioida ja jopa mitata. Muotoilun tavoitteena ja tarkoituksena on tuottaa tuotteelle lisäarvoa.

Muotoilun käyttö tuotesuunnittelun oleellisena osana on yrityksen strateginen valinta. 

> 3 päätöstä ja arviointi

Kuvaamme muotoiluprojektia mallilla, jonka olemme nimittäneet "3 päätöstä ja arviointi" kuvioksi. Tarkoituksena on painottaa kolmen tärkeimmän päätöskohdan dokumentointia sekä lopussa mahdollistuvaa tuloksen arviointia.

> tavoite 

Tuotteen muotoilu alkaa selvittämällä muotoilun tavoitteet. Tavoitteet on syytä dokumentoida ja varmistaa, että kaikilla on niistä yhtenäinen käsitys.

Tavoitteiden määrittely perustuu tuotteen käyttötilanteen ja tuotteen käyttäjän ymmärtämiselle.

Tavoitteet määritellään tuotteen loppukäyttäjän, huoltajien, valmistajan ja myyjän näkökohdat huomioon ottaen. Käytettävyys ja valmistettavuus ovat oleellisia, mutta yhtä oleellista on asettaa tavoitteet niille mielikuville jotka tuotteen halutaan antavan. Muotoiltava tuote edustaa osaltaan yritystä, jonka logoa se tulee kantamaan.

> vaikutus

Tuotteen muotoilulla vaikutetaan sen käyttäjälleen antamaan vaikutukseen ja mielikuvaan. Tekniikka ja toiminta pitää rakentaa yhteen tyylikkääksi ja miellyttäväksi kokonaisuudeksi.

Nykyisin on entistä tärkeämpää vaikuttaa tuotteiden teknisen laadun ohella mielikuviin, jotka määräävät käyttäjien käsityksen tuotteesta. 

> arviointi

Kehittymisen ja jatkuvan laadun parantamisen kannalta jokaisen projektin tulokset arvioidaan ja arviointi dokumentoidaan seuraavaa projektia varten. 

Muotoilua voidaan parhaiten arvioida tarkastelemalla sitä osa-alueittain: 

 • onko käytettävyys hyvä?
 • mikä on tuotteen yleinen miellyttävyys ja  haluttavuus?
 • onko huollettavuus ja ylläpito helppoa?
 • ovatko kustannukset tarkoituksenmukaisia?
 • mikä on tuotteen erottuvuus ja imago -- viestiikö se yrityksen arvoja ja identiteettiä?

> mittarit

Vaikka muotoilun tavoitteita ei voida yleensä määritellä numeroarvoilla voidaan niitä arvioida esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

 • kuinka tärkeäksi katsotaan tuotteen käytön tai huollon helppous?
 • montako toimenpidettä vaaditaan tuotteen käyttämiseksi 
 • onko käyttö säännöllistä vai satunnaista?
 • mikä on käyttäjäprofiili?
 • mitkä ovat tuotteen turvallisuusvaatimukset?
 • halutaanko tuotteen olevan ulkoasultaan selkeästi erottuva ja omintakeinen?
 • mikä merkitys käyttäjälle on omistaa tuote; tuotteen välittämät mielikuvat?

Toimintatapamme

Toimintamme on joustavaa ja pystymme tarjoamaan osaamistamme muotoiluprosessin kaikkiin vaiheisiin - voimme tuottaa jokaiseen vaiheeseen tarkoituksenmukaisia tuloksia.

Kehitämme jatkuvasti menetelmiämme - sujuva kommunikointi ja eri formaateissa olevan tiedon hyödyntäminen ovat meille tärkeitä. 

Olemme luotettava ja tehokas kumppani! Meillä on pitkiä asiakassuhteita, mikä osaltaan kertoo, että meihin ollaan tyytyväisiä.

Kykymme ja halumme riittävät nopeista projekteista pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Toimimme lähellä asiakasta ja asiakkaan T&K-tiimin osana - se on tehokas tapa toimia.5D muotoilutoimisto Oy  |  Merikannontie 3A  |  00260 HELSINKI