etusivu    |   yritys    |   palvelut    |   referenssit    |   ajatuksia    |   yhteystiedot    |   galleria

palaa galleria -pääsivulle 

 


return to gallery

Muotoilja-suomi sanakirja -
"muotoilun-ABC"

Muotoilijat käyttävät joskus outoa sanastoa. Muotoilija - suomi -sanakirja pyrkii  hälventämään muotoilutoiminnan yllä leijuvaa mystisyyden harsoa selittämällä mitä tämän design-jargonin takana on.

Tämä sanaston tavoitteena on olla huviksi ja ennen kaikkea      hyödyksi. Liiallista jäykkyyttä on yritetty välttää.

VINKKI: rullahiirellä voit zoomata tekstiä suuremmaksi rullaamalla CTRL-nappi pohjassa

Anna palautetta sanastosta tai ehdota uutta sanaa: sanasto@5D.fi

 

A

aloituspalaveri  - muotoiluprojektin tärkeä virstanpylväs, jossa muotoilua tilaava yritys antaa suunnitteluprojektille lähtötiedot ja määrittelee tavoitteet suunniteltavalle tuotteelle. 

animaatio - muotoiluprojekteissa nykyisin tietokoneella (yleensä 3D-tiedostoista) tehty elokuva, jolla voidaan esittää tuotteen tai järjestelmän toimintaa, kokoonpanoa tai rakennetta. 

arpominen - toisinaan myös muotoilutyön osa, tuloksena syntyy vaikean paikan pikaratkaisu

"art deco" - 1920 ja 1930 luvuilla vallalla ollut loistokas tyylisuunta, jossa käytettiin sileitä virtaviivaisia muotoja, geometrisia kuvioita ja erilaisia (kiiltäviä) materiaaleja.

aspect ratio - pixel aspect ratio, määrittelee mm. animaation lopullisen näkyvän kuva-alan koon, esim. PAL resoluution video, kuvasuhde 4:3, 720x576 pistettä, pixel aspect ratio on 1.33:1 (rendattava freimi 768x576 pistettä)

avi - Audio Video Interleaved, yleinen videotiedostomuoto

B

bauhaus - saksassa 1919-1930 toiminut muotoilukoulu, jonka luomaa mallia noudatetaan vielä meillä Suomessakin (ainakin osittain) http://www.bauhaus.de/

back up [bäkappi] - tiedostojen kopiointi toiselle levylle tai CD/DVD:lle, jotta varmistetaan, etteivät tärkeät tiedostot häviä mahdollisten tietokonevikojen takia. Tosin Norjassa on huhujen mukaan jokin yritys, joka voi pelastaa mitä vaan mistä vaan...

bevel design - särmäämällä valmistetuissa ohutlevytuotteissa usein esiintyvä, valmistustekniikan rajoituksista juurensa juontava, tunnistettava muotokieli

bitmappi "bitmap" - 2D-tiedosto, jossa kuva on tallennettuna piste pisteeltä. Tällainen tiedosto vie paljon tilaa ja sen laatu heikkenee skaalattaessa suuremmaksi. vrt- vektorimuotoinen tiedosto.

"brainstorming" - ks. ideointipalaveri

brief, [briiffi] - ks. aloituspalaveri

brändi, "brand" - tuotteen tai yrityksen kauppanimi; yleensä rekisteröity. Brändi on myös laajempi käsite, joka pitää sisällään kuluttajien käsityksen ko. brändin laadusta, arvoista ja sen haluttavuudesta. 

brandy - tislattua viiniä

byyla, pylpyrä - mm. painonappi, muotoiltu kyhmymäinen kappaleen tai pinnan yksityiskohta

C

CAD [kädi] - Computer Aided Design eli tietokoneavusteista suunnittelua. Tavallisesti tarkoitetaan ns. mallinnusohjelmia, joilla suunnittelun yhteydessä luodaan 3D-tiedostoja. 

CAID - Computer Aided Industrial Design, tarkemmin, joskin harvoin käytetty termi

CNC-jyrsintä - 3D-geometriatiedostosta koneellisesti tapahtuva työstävä mallinvalmistustekniikka

codec - koodekki, ääni- ja videotiedostojen pakkauksen määrittelevä teknologia

"copyright" - tekijänoikeus

curvature(-jatkuva) [kurvatuuri]- jatkuvuusmäärittely esim. kahden pinnan saumakohdassa; "curvature jatkuvat" pinnat näyttävät jatkuvan saumattomasti toisin kuin tangentiaalisesi jatkuvat; curvaturejatkuvuuden takaa, kun viereisten pintojen funktioiden toisen asteen derivaatat ovat samoja, mutta välttämättä tätä ei aina vaadita.

D

design - ks. muotoilu ja teollinen muotoilu

desing - joskus maailmassa tuntuu olevan liikaa Desingiä ja liian vähän designia

diisata - muotoilla

disaini, disainaus, diisaus  - design

deadline [dedlain] - päivämäärä, jolloin asiakas haluaa  projektin olevan valmis. Yleensä tämä on jo sovittaessa lähimenneisyyteen sijoittuva ajankohta tai ainakin täysin epärealistinen saavuttaa virka-ajan puitteissa. 

detsku, detail - yksityiskohta; tuotemuotoilun tärkeä elementti, joiden "hierominen" sijoittuu projektissa loppuvaiheeseen. Sanonta "God is in the details" tunnetaan arkkitehti Mies van der Rohen aforisminä. Saksalaiset taasen ovat sitä mieltä, että "'Der Teufel steckt im Detail' eli piru se siellä detskuissa luuraakin.

DivX [divex] - tehokas videotiedostomuoto

DVD - Digital Versatile (Video) Disc, tiedostoille, ja etenkin videolle käypä massatallenne

E

edge design - jo muutamia vuosia varsinkin automuotoilussa paljon käytetty trendi, missä kaikkea ei pyöristetä, vaan muotoja korostetaan halutuilla särmillä; ks. flame design

editoida - muokata, käsitellä, tehdä uusia versioita

ekstruudata - extrude, ks. myös tuutata, pursottaa - ihan mitä vaan!, valmistustekniikassa tuotantomenetelmä, jossa pehmeässä olomuodossa muovautuva raaka-aine puristetaan profiilisuulakkeen läpi ja jäähdytetään muotoonsa

elämä - pitkään jatkuneen inspiraation puutteen tai saman asian tahkoamisen jälkeen kortilla oleva luonnonvara

epäjatkuvuus(kohta) - kappaleessa tapahtuva, yleensä tahaton, jopa virheellinen esim. pinnan muoto, jossa luonnollinen jatkuvuus tavalla tai toisella häiriintyy. Voi aiheuttaa 3D-malleissa aikaa vieviä ongelmia

ergonomia -  "ergonomia tutkii ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta ja tuottaa tietoja ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmät, tehtävät ja ympäristö sovitetaan ihmisen ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaisiksi. Ergonomian tavoitteena on ihmisten turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus." määritelmä lainattu Työterveyslaitoksen sivulta. 

F

facelift [feislift] - tuotteen tai palvelun ilmeen ja olemuksen ulkoinen päivitys

feature [feature, fiitsöri] - tuoteominaisuus

fibonaccin sarja - lukujono, jossa seuraava luku on aina kahden edellisen luvun summa (1,1,2,3,5,8,13,...). Tässä sarjassa kahden peräkkäisen luvun suhde lähestyy kultaisen leikkauksen suhdetta. 

filletti - kahden kohtaavan pinnan välisen sauman kulmapyöristys, ks. ärrä

flame design - edge designista jalostunut orgaanisten jäntevien muotoaiheiden käyttö, jota mm. BMW ja Seat ovat suosineet viime vuosina

funktionalismi, funkkis -  rakennustaiteessa esiintyvä suunta, joka sijoittuu pääosin vuosiin 1925-1935. Funktionalismi pohjautuu käsitykseen, että muoto johtuu tehtävästä, konstruktiosta ja materiaalista.

"form follows function"- vanha etenkin saksalainen ajattelumalli, jonka mukaan kaikkien muotojen tulee perustua tarkoituksenmukaisuuteen ja tuotteen käyttöön tai toimintaan.

"form follows emotion" - edellisestä johdettu 2000-luvun käsitys, jonka mukaan tuotteiden tarkoituksena on tuottaa elämyksiä käyttäjälleen

frame[freimi] - yksittäinen animaatioruutu

frame rate [freimreit] - yksittäisten animaatioruutujen lukumäärä sekunnissa (fps)

G

geometria - 1. matematiikan haara, jossa käsitellään janojen, kulmien, pintojen ja kappaleiden ominaisuuksia; 2. muotoiluissa etenkin tuotteen 3D-muoto ja sen mekanismien mitat ja toiminta

grippi - myös non-slip-grip, hyvin toteutettu ergonominen ote kappaleesta esim. hammasharjasta

H

hihavakio - suunnittelutyössä käytettävä suure, joka soveltuu hyvin laajalle käyttöasteikolle, myös helposti vedettävissä hupusta projektipalavereissa 

himmeli - monimutkainen ohutlevy- tai palkkikonstruktio

hifistellä - panostaa kokonaisuuden kannalta kohtuuttomasti muotoseikkojen viimeistelyyn

hyvä muotoilu - käsite, jolle ei ole tarkkaa määritelmää. Yleensä tarkoittaa tuotetta, jossa toiminnallisuus ja estetiikka ovat yhdistyneet optimaalisella tavalla. 

 

 

 

 

 

 

 

I

idea, ideointi - ...tähän ei keksi mitään ...

identiteetti - muotoilussa ne tuotteen piirteet, joilla se tunnistetaan ja joilla se erottuu muista vastaavista tuotteista. 

ideointipalaveri - intuition ja  vapaan assosiaation joukkotilanne; parhaimmillaan ideoita  syntyy nopeammin, kuin niitä keritään kirjaamaan. ks. lähteä lapasesta

IGES - 3D-tiedostojen yleinen siirtoformaatti

"industrial design" - ks. teollinen muotoilu

investointi - yrityksen panostus asioihin, jotka tuovat jatkossa suurta hyötyä; esim. päätös muotoilun käyttämisestä yrityksen strategisena menestystekijänä

inspiraatio - euforinen tila, jossa muotoilija ryhtyy luomaan ja tuottamaan ratkaisuja esillä olevaa ongelmaan

innovaatio - elämää suurempi keksintö

insinööriporno - tuotesuunnittelijan mielenkiinnon vangitseva visuaalinen esitys laitteen / koneen teknisestä toiminnasta esim. pikkutarkan animaation keinoin

"ihan kiva" - varovaisen kohtelias negatiivinen reaktio, lue: "ei kovin kiva"

J

JPEG [jiipeg, jiipekki] - pakattu kuvatiedostoformaatti, soveltuu esim. isoiksi esityskuviksi ja web- ja sähköpostikäyttöön

junte - pahoina päivinä muotoilijan korvien välissä, yleisemmin tietokoneiden tapa ilmoittaa käyttäjälleen, että järjestelmässä on tapahtunut tuntematon, peruuttamaton virhe.

järjestys, order, ordnung - "gestalten ist odnung - ordnung ist sicherheit" 

K

kaatuminen - ohjelman tai tietokoneen äkillinen sammuminen, usein juuri ennen työn tallennusta, ks. myös junte

kansallisromantiikka, "art nouveau", "jugend" - 1900-luvun alussa vallalla ollut tyylisuuntaus, jossa korostettiin luonnon muotoja ja kansallisista 

keke - nuorempi asiantuntija, esim. datakeke

kevätretki - 5D:n virtuaalinen virkistystapahtuma, jätetään järjestämättä vuosittain

kielioppi - tieteenhaara, jonka  oppitunneilla opeteltiin mm. yhdys sanat - muotoilijaorientoituneet henkilöt keskittyivät näillä tunneilla piirtelemään

kikkare - CAD-sovelluksessa luotu 3D-objekti

kilomilli - korjaa näppärästi selittämättömän mittayksikkövirheen 3D-tiedostomuunnoksissa; esim. yksikkö Km luetaan kilomilli

kitsch - käytetään tuotteista, jotka ovat usein (harkitustikin) mauttomia, huvittavia tai tökeröitä. Kitsch-nimitys ei ole välttämättä loukkaava ja usein suuret joukot pitävät niitä kauniina. Ei ole selkeitä määritelmiä mikä tuote on kitschiä ja mikä  "hyvää muotoilua".

kompressio - pakkauksen määrittely esim. eri kuva/ääni/videotiedostossa; pakkaustapa voi olla informaatiota hukkaamaton (lossless; esim. RLE, ZIP, GIF) tai hukkavaa (lossy; hävitetään havaitsemisen kannalta tarpeetonta tieota; esim. MPEG, JPEG)

konsepti - luonnos, tuoteidea

kuluttaja - sellainen henkilö, joka ostaa tavallisesta kaupasta tavallisen tuotteen ja ryhtyy sitä käyttämään vrt. käyttäjä

kuoppa - ks. monttu

"kumiapinan kiipeilyteline" - leikkimielinen ilmaisu, jolla arvostelija yrittää ilmaista mielipiteensä toisen tekemästä aikaansaannoksesta; yleensä tällä tavalla annettu kritiikki ei johda haluttuun lopputulokseen.

käyttäjä - henkilö, joka käyttää suunnittelun kohteena olevaa tuotetta. Käyttäjä voi olla jossain yrityksessä työskentelevä ammatti-ihminen tai kuluttaja (ks. kuluttaja)

kustannus - rahasumma, joka maksetaan jostain, jota halutaan. Usein tuntuvat aluksi suurilta, mutta ovatkin kohtuullisia, kun tarkastellaan saavutettavaa hyötyä ; esim. muotoilun kustannukset tai tuotantokustannukset. 

kultainen leikkaus - kultainen leikkaus syntyy jaettaessa jana kahteen osaan siten, että pidemmän osan "a" suhde lyhyempään osaan "b" on sama kuin koko janan suhde pidempään osaan. Likiarvona 
a =1.618033988749895 * b 
ja mielenkiintoisesti myös: 
b = 0.618033988749895 * a
a+b = 1.618033988749895 * a 
a+b = 2.618033988749895 * b
Ks. myös Fibonaccin sarja. 
Kultaista leikkausta on käytetty mm. antiikin rakennuksissa; samoin luonnossa monet ilmiöt noudattavat kultaisen leikkauksen suhteita. 

käikäle - geneerinen fyysinen kappale, aavistuksen negatiivisempi ilmaus kuin kikkare

kärry - näennäisen ehtymättömältä vaikuttava, 5D:n käytävillä rullaava tietokonekomponenttivarasto

käytettävyys - "Käytettävyys on järjestelmän laatutekijä käyttäjän näkökulmasta käsin. Tuotteen käytettävyys määrittelee, ratkaiseeko tuote käyttäjän näkökulmasta oikeat ongelmat (eli tuotteessa on käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet) ja ratkaiseeko tuote ongelmat oikealla tavalla (eli tuotetta on helppo käyttää). Käytettävyyden suunnittelussa opetellaan tuntemaan käyttäjät ja heidän toiveensa ja tarpeensa, jotta käyttäjänäkökulma pystytään huomioimaan suunniteltavassa tuotteessa." tämä määritelmä VTT:n sivulta 

L

laajakuva [16:9] - TV-maailmassa (myös DVD)  toistaiseksi keinotekoisesti kuvasuhdetta ruuvaamalla aikaansaatu leveämpi kuva, normaalin 4:3 kuvasuhteen pixel aspect ratio 1.33:1 onkin 1.85:1 eli yksittäistä freimiä tarkasteltaessa on edelleen ne 720x576(PAL) pistettä käytössä, mutta kuva on litistynyt vaakasuunnassa. TV-ruudulla kuva vain skaalataan "oikean" levyiseksi

laatu - toiminnan suhteuttaminen ja rakentaminen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, asiakkaan tarpeiden täyttäminen

lanittaa - voittaa työkaverit verkkopelissä päivän päätteeksi

lähteä lapasesta - usein pelkkiä muotoilijoita sisältävän aivoriihen lopputulema

lähteä kuin - nappi farkuista / rusakko makuulta / hauki kaislikosta... ks. kaatuminen

M

"make sexy" [meik seksi] - pyydetään tehtävän annossa, kun asiakas ei tiedä mitä haluaa tai tietää muttei tiedä miten. Tarttis kuitenkin tehdä jotain.

malli - tietokoneella oleva virtuaalimalli tai reaalimaailman pika-,  hahmo- tai prototyyppimalli; mallin avulla voidaan arvioida tuotteen ulkonäköä tai toimintaa ennen kuin se on tuotannossa. 

mallinrakennus - toiminta tai koulutus, joka tähtää muotoilussa etenkin ulkonäkömallien rakentamiseen 

mennä nahkoille - (kappaleista) liittyä toisiinsa saumattomasti, (projektista) valmistua nollakatteella

mittahippi - mallinrakennuksessa tai rendauksessa käytettävä mittakaavan hahmottamista helpottava apuhahmo

mock-up - ks. malli

monttu - 1. tietokoneen monitori tai 2. osittain katutason alapuolella sijaitseva (muotoilutoimistona käytettävä) tila 

MPEG [ämpeg, ämpekki] - pakattu videoformaatti esim. animaatioille

multimedia - usein tietokoneella tuotettu liikkuvaa tai still-kuvaa ja ääntä sisältävä esitystapa; vuorovaikutteisessa multimediassa käyttäjä voi vaikuttaa esityksen etenemiseen

muotoilu - toiminta, jolla suunnitellaan ja/tai toteutetaan esineelle sen kolmiulotteinen hahmo. Muotoilua voidaan kohdistaa lähes mihin tahansa ja erilaisista lähtökohdista lähtien. Tämän toiminnan erikoistapaus on teollinen muotoilu, joka voidaan määritellä tarkemmin ja jolla on selkeät liiketoiminnalla perusteltavat tavoitteet. ks. teollinen muotoilu

Mäkkäri - 1. Mcintosh (MAC) käyttöjärjestelmä tai 2. nuorempien isohousumuotoilijoiden lounaspaikka

N

natiiviformaatti - tietokoneohjelman oma tallennusmuoto; konvertoitavissa yleisiin siirtoformaatteihin (IGES, STEP, jne.), mutta siirrossa yleensä aina menetetään hyötyjä verrattuna natiiviformaatissa tapahtuvaan siirtoon

NTSC [änteeässee] - National Televeisio Systems Committee, amerikkalaisten kehittämä tv-lähetysstandardi, 525 vaakajuovaa, animaatioissa tai videossa 720x480 pistettä, 29.97fps

NURBS [nurbs, nurbsi] - Non-Uniformal Rational B-Spline ks. spline-pinta

O

orgaaninen (muoto) - luonnon muodoista mallia ottava; käytettiin etenkin "art nouveau" -tyylisuuntauksessa

Ornamo - kaikenlaisten muotoilijoiden etujärjestö; http://www.ornamo.fi/

P

parametrinen malli - 3D-tiedosto, jonka geometria on muokattavissa mittalukujen avulla. Mallin muotoa voi siten muuttaa ilman  uudelleen mallintamista.  

PAL [pal, palli] - Phase Alternation Line, eurooppalainen videostandardi, 625 vaakajuovaa, kuvakoko 720 x 576 pistettä, kuvataajuus 25 kuvaa / sek.

pikamalli - tuotekehityksen työkalumalli, todennettaessa ja haettaessa lopullisen mallin ominaisuuksia, valmistetaan 3D-geometriasta erityisillä tietokoneohjatuilla pikamallinnusmenetelmillä

pintamalli - 3D-geometriaa, mallinnetaan erillisinä pintoina, jotka yhdessä muodostavat toivotun kappaleen, harvoin parametrinen

pikseli - näyttöruudun kuvapiste, grafiikassa (kuvissa) neliö, PAL-järjestelmässä suorakulmion muotoinen; ks. aspect ratio

proto, prototyyppi - ks. malli

protoilu - tajunnanvirran ja vapaan intuition perusteella tehtyä mallinrakennusta tai uuden idean testausta 

polygoni - kolmen tai useamman pisteen määrittämä planaarinen 3D-pintalappu

polygonimalli - polygoneista muodostuvien pintojen määrittämä 3D-malli, soveltuu pääasiassa animaatioihin ja renderöinteihin. 

päästö - etenkin valutekniikassa, elintärkeä kappaleen ominaisuus; puuttuessaan tai virheellisenä 3D-mallissa käy erittäin kalliiksi

 

Q

QTVR [kuuteeveeärrä] - esirenderöityihin kuviin perustuva 3D-virtuaalimalli

quality - ks. laatu

QuickTime - video- ja animaatiojärjestelmä Applen näkemyksenä, sisäänrakennettu Mäkkäreissä, myös erittäin sujuvaa liikkuvaa kuvaa ja ääntä PC:lle

R

ranteet takana - muotoilijan tapa (asento) loungehtia, usein kollegan selän takana antamassa ohjeita kahvin särpimisen lomassa, ks. myös ässällä

rebuild [riibildi] - etenkin paperikoneteollisuuden liiketoimintatapaus, jossa vanhaa tuotantolinjaa uudistetaan

rekkula ks. kikkare ja käikäle

rendaus, renderöinti - tietokoneella tapahtuva kuvien laskettaminen 3D-malleista. Rendausohjelmat ottavat 3D-geometriasta muodon ja laskevat pinnoille värit, kiillot, heijastukset, valaistuksen, läpinäkyvyydet, valon taittumisen jne.

render-muumuu - vakituisesta käytöstä poistetuista työasemista koottu renderöintikonekanta, "farmi"

räjähtää - natiiviformaatista IGES-muotoon käännetylle 3D-geometrialle ominainen tilapäinen, ei-fataali käytöksellinen piirre

S

saippuarasia - edge designin vastakohta, mistään ei oikein saa kiinni, eikä muoto kunnolla hahmotu

savetus, savettaa - tallentaa tiedosto

Scale [skale] - 5D:n kellarista löytyvä nelikaistainen Scalextric-autorata

skaalaus - tuotteen pienentäminen tai suurentaminen siten, että mittasuhteet pysyvät muuttumattomina

skissi, sketch - ks. luonnos

skissailu - luonnosten tuottaminen joko perinteisesti paperilla ja kynällä tai nykyisin myös tietokoneen avulla

solidi - ks. tilavuusmalli

spede - henkilö, joka toiminnallaan tai jostain muusta syystä on hankkinut itselleen epäuskottavan tai pellen maineen. esim. "se on ihan spede"

spline [splini, splain]-pinta  - CAD-sovellusten käyttämä kontrollipistein määritelty jouheva 3D-pinta, esim NURBS-pinta.

step - 3D-tiedostojen yleinen siirtoformaatti

stl - (stereolitography) pikamallien tekemisessä käytetty 3D-tiedostomuoto

sykkiä - työskennellä vähintään 110% tehokkuudella. Epäterveellistä pidemmän päälle.

säätiö - syntyy muotoilijan ajautuessa hifistelyn tai muun häröilyn kautta epäolennaiseen tapahtumarajapintaan, missä tekemisellä ei tunnu olevan määrää, tekemisen tavoite hämärtyy, säätöä ilmenee usein myös pahan kaatumisen jälkeisen tuunauksen aikana

T

Taik  - taideteolinen korkeakoulu Helsingin Arabiassa

tangentiaali(jatkuva) - mallinnustermi, esim. kahden pinnan välisen kaarevuuden samansuuntainen (tai -asteinen) jatkuminen, ks. myös curvature-jatkuva

teollinen muotoilu - teollinen muotoilu muotoilijan toimintana voidaan käsittää  tuotteen kolmiulotteisen aistittavan ja käytettävän hahmon määrittelemiseksi. Teollinen muotoilu on myös oppisuunta kouluissa tai yrityssektori tai kansantalouden eräs potentiaali.

professori Antti Hassi on määritellyt muotoilua myös seuraavasti:

"Teollinen muotoilu on luovaa toimintaa, jonka tarkoituksena on määritellä teollisuuden valmistamien tuotteiden formaaliset ominaisuudet."  

tai toisella tavalla

"Muotoilu on kaikilla aistikanavilla havaitun datan järjestämistä informaatioksi kaikissa ulottuvuuksissa, myös suhteessa aikaan ja liikkeeseen."

TIFF [tiffi] - pakkaamaton tai informaation säilyttävällä (lossless) pakkauksella tallennettu kuvatiedosto, soveltuu kuvankäsittelyyn paremmin kuin esim. JPEG

tilavuusmalli - solidi, yhtenäisen pinnan määrittelemä 3D-kappale, joka käyttäytyy aineen tavoin, mahdollistaa ns. boolean operaatiot, missä eri kappaleilla voi muodostaa ainetta poistamalla tai lisäämällä uusia kappaleita, usein myös parametrinen

TKO - Teolliset muotoilijat ry TKO on teollisten muotoilijoiden etujärjestö www.ornamo.fi/tko/

toimistokuukkeli - yleensä ranteet takana, esim. kopiokoneen äärellä notkuen, keskustelemassa kollegoiden kanssa mielestään tärkeästä asiasta, vaikka vastapuolella olisi parempaakin tekemistä

toleranssi - mittapoikkeama; mallinnustermi

topologia - 3D-mallien avaruudellista rakennetta ja pinnan muotoja kuvaava määre

tuotemuotoilu - teollisen muotoilun se osuus, jossa keskitytään jo määritellyn (konseptit, mallit) tuotteen lopulliseen yksityiskohtaiseen muotoiluun

tuutata - tulostaa, pursottaa, tallentaa tiedosto toisessa formaatissa, yleisesti tuottaa jotakin

tuunata - tunettaa, kaikenlainen säätötyö, niin muotoilussa kuin vapaa-ajallakin, nykyisin laajalle levinnyt tuotteiden ja laitteiden personointia kuvaava tee-se-itse design-ilmiö

töke - 1. ATK-ilmiö ennen juntetta tai 2. vaikea paikka muotoilutyössä, kun ratkaisua ei meinaa löytyä millään

U

uutuustuote - tuote, jota ei ole ennen nähty tai ainakin jokin sen ominaisuus tekee siitä aikaisemmista poikkeavan; uutuusarvo voidaan luoda paremmalla tai erilaisella muotoilulla. Uutuustuotteesta saa yleensä paremman katteen, kuin jo pitkään markkinoilla olleista.

UIAH - ks. Taik

"usability" - ks.käytettävyys

V

vektorimuotoinen tiedosto - vektorimuotoisen tiedostossa kuvan kurvit ovat matemaattisten funktioiden kuvia; skaalattavissa laadun kärsimättä. ks. bitmäppi 

vinguttaa pisteitä - editoida polygonimallia kustannustehokkaalla tavalla

virpominen - ks. arpominen

W

wireframe [vaörfreim] - 3D-geometrian yksinkertainen esitystapa, jossa vain pintojen tai polygonien ääriviivat piirretään

X

x-sukupolvi - nuori sukupolvi, joka on kasvanut maailmaan, joka poikkeaa huomattavasti heidän vanhempiensa nuoruuden aikaisesta maailmasta

Y

- parasta työaikaa deadlinen lähestyessä 

Z

zaju - tee tai muu uutejuoma, tosimuotoilija ei siihen koske, kunnes lääkäri määrää

zufe - tosimuotoilijan hyvin laskeutunut kahvi

Å

ångstöm - muotoilussa yleensä tarpeeton mittayksikkö (10E-10m). 

Ä

ärrä - kulman pyöristys, pyöristyssäde

Ö

örvötys - pitkälle edenneen säätiön jälkeen, kun on elämä hakusessa

1

1-uloitteinen - käytetään esim. liian suppeasta näkemyksestä

2

2D - kaksiulotteinen - yleensä käytetään kuvista tai tiedostoista, joissa tuotetta esitetään tasolle tehtyinä piirroksina (suoria projektiota tai perspektiivissä kuvattuina)

3

3D - kolmiulotteinen - tällä tarkoitetaan CADillä mallinnettuja tiedostoja, joissa tuote on kuvattu avaruudessa, jossa sitä voi tarkastella eri puolilta pyörittämällä. Voi tarkoittaa myös reaalimaailmaa ja sen avaruudellisia mittasuhteita. 

3D-tiedosto - ks. yllä.

4

4H - etenkin maaseudulla nuorten henkilöiden kerhotoimintaa; nykymuotoilija on tästä hommasta tavallisesti pihalla kuin betoniporsas.

5

5D muotoilutoimisto Oy - Suomen parhaita teollisen muotoilun tekijöitä ;=)

 

 5D muotoilutoimisto Oy  |  Merikannontie 3A  |  00260 HELSINKI